Heropbouw na de aardbeving van 2015

Ja, het is reeds meer dan 4 jaar geleden, die grote aardbevingen die Nepal door elkaar schudden. Toch wonen er nog steeds gezinnen in ‘tijdelijke’ hutjes…

Zo is er ook de familie van Nirajan. Deze vrij grote familie (bestaande uit 2 gezinnen) woont tot en met vandaag (augustus 2019) nog steeds in het bamboe hutje dat in juni 2015 door henzelf tesamen met aasha-vrijwilligers werd gebouwd.
Het hutje werd toen opgetrokken uit voornamelijk goedkope en gerecycleerde materialen, wegens gebrek aan middelen : bamboe, leem, hout en golfplaten.

De ene helft van de bamboe hut wordt gebruikt voor de koeien en geiten, in de andere helft wonen de mensen.

De kleine bamboe woning barst bijna uit z’n voegen, zodat een deel van de familie al enkele jaren bij aanverwanten logeert.

Er werd beslist om een lapje grond te verkopen. Met de opbrengst van deze grond, tesamen met de steun van project aasha, zal er een nieuwe woning worden gebouwd.
Momenteel, in augustus 2019, wordt er volop gewerkt aan het nieuwe huis.

Het nieuwe huis is een tweewoonst, zodat elk gezin zijn eigen plekje krijgt.
Mooie vooruitzichten dus voor deze mensen.

Please follow and like us:
Pin Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.