Projectsteun

Gezinnen, gemeenschappen of individuen met een sterk plan en onvoldoende startkapitaal, kunnen van project aasha een steuntje in de rug krijgen. We bekijken samen het idee, helpen het eventueel verder uitwerken en schatten de slaagkansen in.
Met hun eigen inzet en wat hulp van project aasha worden soms mooie projecten geboren.

Zo zijn er enkele families die opteerden voor de aankoop van een (extra) melkkoe. Zij zien hun maandelijkse inkomen stijgen door verkoop van verse melk.

Anderen startten een thuisbakkerij, een moto-herstelwerkplaats, een groentenkwekerij, een fotowinkeltje, kwartelkwekerij, kruidenier, … .

Meestal loopt het goed en zijn deze mensen ons enorm dankbaar voor de steun. Soms loopt het al eens mis en gaat de zaak failliet. Ook in dat geval laten we de mensen niet in de steek en bekijken we samen wat we kunnen doen om hun toekomst weer vorm te geven.

Op het moment van dit schrijven zijn er 18 lopende projecten met steun van project aasha.

Laatste updates

  • Limoenplantage
    Een nieuw project: het limoenenproject in Bhimkhori project aasha heeft een microkrediet verleend aan twee families om samen met Dinesh een limoenplantage op te starten.
  • Verse melk
    Ons project aasha helpt niet enkel de schoolkosten te betalen voor de kinderen van gezinnen in moeilijkheden. Ook het verlenen van microkredieten (renteloze leningen) zijn een groot deel van onze werking.Zo zijn er 2 families in Dadhikot die onlangs hun veestapel hebben uitgebreid met 1 of enkele melkkoeien. Op die manier kunnen ze elke dag …
  • Kwartelkwekerij
    Een alleenstaande man uit Dadhikot, heeft het al langer moeilijk om elke maand de eindjes aan elkaar te knopen. Hij werkt hard, om zijn dochter te kunnen laten studeren, en hun tweetjes te voorzien van onderdak, voeding, kledij en gezondheidszorg.