Microkredieten

Kort en bondig uitgelegd zijn microkredieten renteloze leningen. Dit soort leningen geeft project aasha aan families of individuen met een sterk plan.

Soms is een duwtje in de rug nodig. Wie het financieel moeilijk heeft, maar wel een idee en voldoende motivatie heeft om iets nieuws op te starten, helpen wij graag. Op zoek naar een betere toekomst voor hun gezin, proberen velen in Nepal een eigen zaak op te zetten – en daarvoor is natuurlijk geld nodig.

Meestal zijn het mensen of gezinnen die we persoonlijk kennen, of via iemand waarmee we nauw verbonden zijn. Zo komen we makkelijk meer te weten over de achtergrond van het gezin, de motivatie en inzet die we kunnen verwachten. Hebben zij een goed plan en geloven we in de slaagkansen van hun project? Dan steunen we het graag. Deze mensen krijgen een lening en gaan van start.

Meestal wordt er het eerste jaar (of de eerste twee jaar) nog niet terugbetaald. Wel wordt op voorhand afgesproken wanneer zal worden begonnen met terugbetalen, en wat de maximum looptijd is van de lening.

Sommige microkredieten lopen erg vlot, men betaalt stipt terug en alles wordt mooi afgesloten. Spijtig genoeg zijn er ook sommige die moeilijk lopen, waar de terugbetalingen moeilijk zijn of waarvan de zaak zelfs overkop gaat.

Ook werden een aantal microkredieten afgesloten na de aardbevingen van 2015, om nieuwe huizen te bouwen. Dit zijn voornamelijk gezinnen waarvan 1 of meerdere personen een vast inkomen hebben.
Bij deze leningen gaat het dus niet om het opzetten van een eigen zaak, wel om veilig en stevig onderdak voor een familie.

Naast de leningen voor woningen, zijn de huidige microkredieten o.a. een groentenkwekerij, een fotostudio, een kruidenier, een melkveebedrijfje, een meubelmaker, een kwartelkwekerij.

Please follow and like us:
Pin Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.