Moesson 2019 : noodhulp Rajbiraj

Na (te lang) wachten op de moessonregens, komt die er toch, en niet zo’n beetje : storm, regen, regen en zondvloed. Vooral centraal en zuidoostelijk Nepal zijn getroffen.

Tot hiertoe (15/7/2019) zijn er minstens 60 doden geteld. Duizenden mensen zijn op de vlucht voor het water, hun huizen zijn gedeeltelijk of helemaal overstroomd.
Ook vele modderstromen zorgden voor een hoop leed: doden, gewonden, huizen bedolven, wegen geblokkeerd.

Continue reading “Moesson 2019 : noodhulp Rajbiraj”
Please follow and like us:

Verse melk

Ons project aasha helpt niet enkel de schoolkosten te betalen voor de kinderen van gezinnen in moeilijkheden. Ook het verlenen van microkredieten (renteloze leningen) zijn een groot deel van onze werking.
Zo zijn er 2 families in Dadhikot die onlangs hun veestapel hebben uitgebreid met 1 of enkele melkkoeien. Op die manier kunnen ze elke dag wat meer melk verkopen dan ze tot hiertoe deden.

Continue reading “Verse melk”
Please follow and like us: